Łysica

Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Jej wysokość wynosi 612 m n.p.m. Potocznie grzbiet nazywa się Górą Świętej Katarzyny. Zlokalizowana jest po zachodniej stronie Łysogór, na południowy-wschód os wsi Święta Katarzyna. Jest najniższym szczytem należącym do Korony Polskich Gór. W całości znajduje się w obszarze ścisłej ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Masyw posiada dwa wyraźne wierzchołki. Wierzchołek wschodni nazywany jest Skałą Agaty lub Zamczyskiem - jego wysokość wynosi 608 m n.p.m. Jest on skalną granią – wychodnią kwarcytów, której długość wynosi około ½ kilometra. Drugi, zachodni wierzchołek jest wyższy - 612 m n.p.m. Umieszczono na nim krzyż będący repliką pamiątkowego krzyża z 1930 roku. Znajdują się tutaj także nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu możemy podziwiać nieco ograniczony widok w kierunku północnym na Górę Miejską i Psarską.

Łysicę tworzą kwarcyty i łupki kambryjskie. Od północy i południa otaczają ją gołoborza czyli odsłonięte miejsca, pokryte przez głazy, które powstały w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych. Masyw jest niemal w całości porośnięty lasem. U dołu zlokalizowany jest las jodłowo-bukowy a w górnych partiach rosną jodły. Na wysokości około 590 m n.p.m. od strony południowej znajduje się niewielkie torfowisko, zaś na stoku północnym występują liczne źródła strumieni. W szczytowych partiach masywu gniazdują orliki krzykliwe, krogulce oraz kobuzy.

  • lysica1_resize
  • lysica2_resize
  • lysica3_resize
  • lysica4_resize
  • lysica5_resize
  • lysica612
  • lysica6_resize
  • lysica7_resize
  • lysica8_resize

Simple Image Gallery Extended